Конкурсна комісія

ЛИХАЧ
Юлія Юріївна 

Перший заступник директора
Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

МИХАЛИК
Людмила Петрівна

Заступник начальника відділу організації науково-методичної роботи Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

ЛОЗЮК 

Юлія Володимирівна

Директор Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування НАДС

ГОНЮКОВА 

Лілія Василівна

Завідувач кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин Національної академії державного управління при Президентові України.

РУДЕНКО
Ольга Мстиславівна 

Професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету

ГУК
Андрій Костянтинович

Програма Ради Європи
«Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»

ЖАБЕНКО
Лариса Володимирівна

Швейцарсько-український проєкт DECIDE –
«Децентралізація для розвитку демократичної освіти»

ГЕРАСИМЕНКО
Ганна В’ячеславівна

ООН Жінки в Україні