ООН Жінки в Україні

Структура Організації Об'єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (англ. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) - провідний орган, що координує роботу системи ООН у питанні гендерної рівності. Є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН, створений рішенням Асамблеї у 2010 році з метою прискорення прогресу у справі задоволення потреб жінок у всьому світі, підвищення ефективності використання наявних ресурсів і об'єднання мандатів і функцій окремих підрозділів системи ООН, які займалися виключно питаннями гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Уряд України та структура Організації Об’єднаних Націй з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в Україні (ООН Жінки в Україні) підписали Угоду, яка створює підстави для підвищення статусу офісу ООН Жінки в Україні до Національного бюро (Country Office). Це дозволить розширити співпрацю в сфері ґендерної рівності в Україні і посилити реалізацію програм, спрямованих на захист інтересів українських жінок.

     Напрямки:

 • зміцнення жіночого лідерства та підтримка участі жінок в політичних процесах;
 • ліквідація насильства щодо жінок та дівчат;
 • залучення жінок на всіх етапах розбудови миру та безпеки, а також до гуманітарних дій;
 • розширення економічних можливостей жінок;
 • забезпечення належної уваги до питань ґендерної рівності в процесах планування та складання бюджетів.
Ініціативу підтримано в рамках Проєкту ООН Жінки «Ґендерна рівність у центрі реформ, миру
та безпеки», що здійснюється за фінансової 
підтримки Швеції.


Детальніше тут 
facebook.com/unwomenukraine

Фонд Ганса Зайделя в Україні

Метою міжнародної роботи Фонду Ганса Зайделя є сприяння створенню гідних для існування людини умов життя у всьому світі. За допомогою своїх проектів Фонд Ганса Зайделя сприяє сталому розвитку країн на основі демократії, миру та християнсько-соціальних ідеалів. При цьому принцип «допомога для самодопомоги» (надання допомоги державам для того, щоб вони могли допомогти самі собі) є основною ідеєю діяльності Фонду Ганса Зайделя за межами Німеччини.

Детальніше тут hss.kiev.ua



Швейцарсько-український проєкт DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти»

Швейцарсько-український проєкт DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» реалізовується в Україні ГО DOCCU у партнерстві з Цюріхським педагогічним університетом (Швейцарія).

DECIDE спрямовано на підтримку двох ключових реформ в Україні – освіти та децентралізації.

     Проєкт сприяє:

 • посиленню потенціалу ОТГ у розробці та практичній реалізації децентралізованих моделей управління освітою включаючи стратегії розвитку освіти та плани їх впровадження;
 • підвищенню професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування ОТГ в цілому та працівників структурних підрозділів, які відповідають за освіту в ОТГ;
 • вдосконаленню методів та інструментів розвитку громадянського суспільства та залучення громадян до управління освітою.
Детальніше тут decide.in.ua


Проєкт «Молодь за демократію в Україні: ІІІ Фаза»

Проєкт спрямований на те, що молоді люди в Україні отримують переваги від участі у молодіжній політиці та якісної  молодіжної роботи для зміцнення власної стійкості та добробуту, для реалізації своїх прав людини і свобод, демократичної участі та громадянства у воєнний та повоєнний час.

Детальніше тут coe.int/uk/web/kyiv/youth-for-democracy-in-ukraine

Проект ЄС "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні" (EU4PAR)

Продовження підтримки комплексної реформи державного управління в Україні (EU4PAR2) - це друга фаза проєкту ЄС, який підтримує Уряд України у впровадженні Стратегії реформування державного управління через надання консультативної, практичної допомоги та розбудову спроможності Кабінету Міністрів України. Місія EU4PAR – сприяти побудові підзвітного, спроможного і результативного державного управління в Україні.

EU4PAR підтримує:
- стратегію і управління РДУ
- краще управління політикою
- нову державну службу
- підзвітне урядування
- удосконалення державних послуг
Проєкт EU4PAR фінансується ЄС в рамках надання технічної допомоги Уряду України у проведенні реформи державного управління.

Детальніше тут https://www.facebook.com/EU4PAR/about
                                https://par.in.ua



Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Спілка молодих державних службовців України» 

(далі – Спілка) заснована в липні 2000 року з метою сприяння розбудові демократичної правової української держави із відкритим громадянським суспільством, формування нової високопрофесійної еліти державних службовців. 

Станом на сьогодні Спілка налічує понад 1000 членів, що працюють в міністерствах, державних комітетах (державних службах), центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом та інших органах державної влади та місцевого самоврядування. Спілка працює по визначеним напрямкам на всій території України та має понад 50 місцевих осередків у всіх областях.

Основні напрямки діяльності Спілки:

 • сприяння реформуванню системи державного управління України;
 • реалізацію державних програм та громадських ініціатив, спрямованих на розвиток державної служби в Україні;
 • сприяння у створенні необхідних умов для професійної самореалізації молодих державних службовців;
 • популяризація державотворчого процесу та державної служби серед молоді;
 • сприяння процесу європейській інтеграції України та розвитку міжнародного співробітництва у сфері державної служби.      

Детальніше тут smdsu.org.ua