ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ У НОМІНАЦІЯХ:

НОМІНАЦІЯ «Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»

 • У чому ви вбачаєте забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків?
  Наскільки актуальним є це питання для сучасної молоді і чому?
 • Якою, на ваш погляд, повинна бути державна політика щодо забезпечення гендерної рівності?
 • Що вам відомо про підходи та механізми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні зараз?
  Що б ви кардинально змінили у них і чому?

НОМІНАЦІЯ «Децентралізація влади»

 • Чому, на вашу думку, Україні так необхідна зараз децентралізація влади? Що це змінить у суспільстві?
 • Які, на ваш погляд, переваги надасть децентралізація влади пересічному громадянину/молодому українцю?
 • Які, на ваш погляд, найочікуваніші результати децентралізації влади в Україні і чим це зумовлено? Чому ви так вважаєте?

НОМІНАЦІЯ «Реформування освіти»

 • Якою б ви хотіли бачити сучасну демократичну освіту?
 • Що б ви змінили у освітніх процесах зараз?
 • Що ви думаєте про студентське/учнівське самоврядування як невід’ємну складову демократизації освіти?

НОМІНАЦІЯ «Формування культури ведення діалогу на державній службі: кому і навіщо потрібно?»

 • Як ефективне ведення діалогу впливає на культуру державної служби?
 • Чому варто навчатися та удосконалювати навички ведення діалогу на державній службі?
 • На Вашу думку, хто є заінтересованими сторонами у процесі впровадження інструментів діалогу на державній службі?
 • Запропонуйте шляхи імплементації діалогу у щоденній роботі державного службовця.