Етапи конкурсу
порядок проведення конкурсу

ЕТАП 1

  • оголошують про початок Конкурсу, зазначаючи умови його проведення і строк прийняття заявок на участь;

  • приймають заявки на участь у Конкурсі;

  • Організаційний комітет формує Конкурсну комісію, до складу якої входять представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, громадських і профспілкових організацій, представники міжнародних програм та проектів міжнародної технічної допомоги;

  • роботи конкурсантів направляються на розгляд Конкурсної комісії.

ЕТАП 2

  • члени Конкурсної комісії проводять розгляд і оцінювання робіт конкурсантів з дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності учасників конкурсу. Конкурсна комісія залишає за собою право відхиляти творчі роботи конкурсантів, які не відповідають вимогам;

  • твори, які беруть участь у конкурсі, не рецензуються і не повертаються, а також конкурсна комісія не вступає в дискусію з авторами відносно конкурсних матеріалів;

  • рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом і перегляду та оскарженню не підлягає.

ЕТАП 3

  • члени Конкурсної комісії затверджують список переможців і розподіл призових місць у відповідних номінаціях;

  • нагороджують переможців;

  • роботи переможців Конкурсу публікуються на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.