Етапи конкурсу
порядок проведення конкурсу

ЕТАП 1

  • оголошують про початок Конкурсу, зазначаючи умови його проведення і строк прийняття заявок на участь;

  • приймають заявки на участь у Конкурсі;

  • Організаційний комітет формує Конкурсну комісію, до складу якої входять представники Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. Також до складу Конкурсної комісії можуть входити представники НАДС, Вищої школи публічного управління, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, громадських і профспілкових організацій, представники міжнародних програм та проектів міжнародної технічної допомоги за згодою;

  • роботи конкурсантів направляються на розгляд Конкурсної комісії.

ЕТАП 2

  • члени Конкурсної комісії проводять розгляд і оцінювання робіт конкурсантів з дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності учасників конкурсу. Конкурсна комісія залишає за собою право відхиляти творчі роботи конкурсантів, які не відповідають вимогам;

  • твори, які беруть участь у конкурсі, не рецензуються і не повертаються, а також конкурсна комісія не вступає в дискусію з авторами відносно конкурсних матеріалів;

  • рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом і перегляду та оскарженню не підлягає.

ЕТАП 3

  • члени Конкурсної комісії затверджують список переможців і розподіл призових місць у відповідних номінаціях;

  • нагороджують переможців;

  • роботи переможців Конкурсу публікуються на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.