ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ У НОМІНАЦІЯХ:

НОМІНАЦІЯ «Рівні права і можливості жінок і чоловіків»

 • У чому ви вбачаєте сучасні пріоритети політики забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків? Які проблеми у сфері гендерної рівності вийшли на перший план у зв'язку із повномаштабною збройною агресією рф?
 • Якою, на ваш погляд, повинна бути державна політика щодо забезпечення гендерної рівності під час післявоєнної відбудови України?
 • Які підходи та механізми забезпечення рівних прав жінок і чоловіків ви вважаєте найбільш ефективними? Що дозволить зробити вітчизняну гендерну політику більш дієвою та наблизити її до стандартів ЄС?

НОМІНАЦІЯ «Жіноче лідерство у державній службі»

 • У чому, на вашу думку, важливість та актуальність жіночого лідерства на державній службі?
 • Які виклики та можливості існують для жінок на державній службі?
 • Що, на вашу думку, потрібно зробити задля підтримки та просування жіночого лідерства на державній службі?

НОМІНАЦІЯ «Реформування освіти»

 • Якою б ви хотіли бачити сучасну демократичну освіту?
 • Що б ви змінили у освітніх процесах зараз?
 • Що ви думаєте про студентське/учнівське самоврядування як невід’ємну складову демократизації освіти?

НОМІНАЦІЯ «Підтримка соціально-економічного потенціалу та людського капіталу на місцевому рівні»

 • Які заходи державної політики необхідні для відновлення, розбудови та забезпечення економічного розвитку територій,
  що постраждали внаслідок війни
  ?
 • Які умови мають бути створені для комфортного проживання, самореалізації та розвитку громадян, підвищено якість їх життя?
 • Якою, на вашу думку, мусить бути зараз підтримка людського капіталу для ефективного розвитку держави?
 • Як забезпечити побудову культури партнерства та співробітництва, орієнтованої на взаємодію громадян та публічних інституцій?

НОМІНАЦІЯ «Молодь — потужний потенціал для  відбудови держави»

 • Якою ви бачите роль молоді у розбудові України?
 • Чим вас приваблює державна служба?
 • Яким ви бачите національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання молоді?