Вимоги для оформлення конкурсних робіт

  • текстова робота повинна бути викладена державною мовою та мати обсяг до 10 сторінок друкованого тексту формату А4
    (текстовий редактор – MS Word 97-2003, шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір шрифту (кегель) – 14, відстань між рядками – 1,5,
    поля тексту: зверху - 2 см; знизу – 2 см; ліворуч – 3,0 см; праворуч – 1,0 см).
  • відеоробота повинна бути викладена державної мовою, мати тривалість від 1 до 3 хвилин, якістю від 480p  із назвою файлу латиницею
    з указуванням прізвища й імені автора.