ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ У НОМІНАЦІЯХ

НОМІНАЦІЯ «Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»

 • У чому ви вбачаєте забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків?
  Наскільки актуальним є це питання для сучасної молоді і чому?
 • Якою, на ваш погляд, повинна бути державна політика щодо забезпечення гендерної рівності?
 • Що вам відомо про підходи та механізми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні зараз?
  Що б ви кардинально змінили у них і чому?

НОМІНАЦІЯ «Політична освіта та політична культура»

 • Якою, на вашу думку, мусить бути політична освіта для сучасної молоді?
 • Що, на вашу думку, може мотивувати активну участь сучасної молоді у суспільно-політичній діяльності?
 • Що б ви хотіли привнести у сучасну політичну культуру?

НОМІНАЦІЯ «Реформування державного управління»

 • Як треба управляти державою, щоб економіка зростала, а добробут громадян підвищувався?
 • Якими якостями, на вашу думку, повинен бути наділений ідеальний державний службовець?
 • Що б мотивувало вас піти працювати на державну службу?

НОМІНАЦІЯ «Децентралізація влади»

 • Чому, на вашу думку, Україні так необхідна зараз децентралізація влади? Що це змінить у суспільстві?
 • Які, на ваш погляд, переваги надасть децентралізація влади пересічному громадянину/молодому українцю?
 • Які, на ваш погляд, найочікуваніші результати децентралізації влади в Україні і чим це зумовлено? Чому ви так вважаєте?

НОМІНАЦІЯ «Соціальний діалог і соціальне партнерство»

 • Яким для вас є соціальний діалог в Україні з його перевагами і недоліками?
 • Які новітні й ефективніші форми здійснення соціального діалогу і соціального партнерства в Україні ви б запропонували та чому?
 • Як, на вашу думку, соціальний діалог і соціальне партнерство можуть стати ефективними інструментами впровадження державної політики?
  Що для цього варто зробити?

НОМІНАЦІЯ «Реформування освіти»

 • Якою б ви хотіли бачити сучасну демократичну освіту?
 • Що б ви змінили у освітніх процесах зараз?
 • Що ви думаєте про студентське/учнівське самоврядування як невід’ємну складову демократизації освіти?