Конкурсна комісія

ЛИХАЧ
Юлія Юріївна 

Директор Української школи урядування

МАРУШКЕВИЧ
Юлія Володимирівна

Директор Генерального департаменту з питань політики
та стратегії управління персоналом
на державній службі та в органах місцевого
 самоврядування НАДС


МИХАЛИК
Людмила Петрівна

Заступник начальника відділу з питань гендерної політики
на державній службі Центру адаптації державної служби
до стандартів Європейського Союзу

ГОНЮКОВА
Лілія Василівна

Завідувач кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин Національної академії державного управління
при Президентові України.

РУДЕНКО
Ольга Мстиславівна 

Професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету

Ватаманюк
Олег Анатолійович

Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні

ЖАБЕНКО
Лариса Володимирівна

Швейцарсько-український проєкт DECIDE –
«Децентралізація для розвитку демократичної освіти»

ГЕРАСИМЕНКО
Ганна В’ячеславівна

ООН Жінки в Україні

ВЕСЕЛОВСЬКА
Марія Василівна
 

Програма "Жінки-лідерки" НДІ Україна